Monday, July 24, 2017

Johnson Cattle Genetics Sale

Selling Maternal Sib Embryos Sired By Fu Man Chu
Selling Full Sib Embryos Sired By Hi Ho Silver
Selling Embryos Sired By Fu Man Chu